Tytuł projektu : „Dotacja na kapitał obrotowy dla CENTRUM MEDYCZNE SKAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.”


Celem głównym projektu jest wsparcie Spółki w zakresie bieżącej płynności finansowej na wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 118 547.46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 118 547.46 zł

 


 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Domu Seniora „Skałka” Centrum medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID - 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników placówki całodobowej domu pomocy społecznej Dom Seniora „Skałka” Centrum Medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Wartość grantu wynosi: 25 500,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.10.2020r.


W wyniku realizacji grantu efektem końcowym jest stworzenie w placówce opieki całodobowej – Domu Seniora „Skałka” wśród pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 


 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników zakładu opieki długoterminowej – zakładu opiekuńczo – leczniczego Centrum medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID -19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników placówki całodobowej Zakład Opiekuńczo Leczniczy Centrum Medycznego Skałka Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 91 375,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 16 125,00 zł wkładu własnego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020r.


W wyniku realizacji grantu efektem końcowym jest stworzenie w placówce opieki całodobowej – zakładzie opiekuńczo-leczniczym wśród pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.